Важна информация
На вниманието на всички пътуващи
Ковид лаборатории
На вниманието на всички пътуващи
2022-02-01 00:00

Уведомяваме пътници и посетители на летище София, че от 1 май 2022 г. се променят цените за паркиране на двата обществени паркинга на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София. Подробности можете да видите тук.

Ниво B1/ -1 на обществения паркинг на Терминал 2 е временно затворено. Останалите парконива са на Ваше разположение. Като се извиняваме за причиненото неудобство, молим за спазване на въведената на място организация при ползване на паркинга.

От 1-ви май 2022 г. отпадат свързаните с COVID-19 ограничителните мерки при пристигане от чужбина.

Информация за възможностите за пътуване в различните държави може да намерите на сайта на Министерство на външните работи на Република България.

Всички пристигащи полети между 20:00-08:00 ч., ще се обслужват само на Терминал 2. Това ще улесни по-бързата обработка на документите и преминаването на пътниците. Промяна няма да има за полетите, кацащи по разписание преди 20:00 часа на Терминал 1, за да се избегне неудобството за пътуващите и техните посрещачи. Всички бизнес полети, независимо от времето на кацане, продължават да се обслужват на Терминал 1.

 

Ковид лаборатории

За удобство на пътуващите на Терминал 1 и Терминал 2 в обществените зони са разкрити лаборатории за тестване за COVID-19, които издават необходимите за пътуване здравни сертификати.

Резултатът от PCR теста е готов в рамките на 2 часа, а от антигенния тест за 20 минути. Услугите са достъпни не само за пристигащи и заминаващи, а и за всички граждани.

За контакт:

СДМЛ „КАНДИЛАРОВ“

+359 884 884936 – Терминал 1

+359 882 607010 – Терминал 2

ЛАБОРАТОРИЯ „ГЕНИКА“

+359 700 20 442 – Терминал 2

За нас

Сертификати

„СОФ Кънект“ АД е сертифицирано съгласно изискванията на Международната организация по стандартизация (ISO) с издаването на сертификати по два стандарта: ISO 9001:2015 (Управление на качеството) и ISO 14001:2015 (Управление на околната среда).

Сертификатите по ISO 9001:2015 и по ISO 14001:2015 гарантират, че всички дейности, осъществявани от „СОФ Кънект“ АД са насочени към ефективно управление на ресурсите и непрекъснато повишаване на качеството на предлаганите услуги), фокусирано върху удовлетворяване на нуждите на крайния потребител.

„СОФ Кънект“ АД е сертифицирано по програмата на ACI EUROPE за акредитация на летищата като въглеродно неутрални зони (Airport Carbon Accreditation), Ниво 3 – Оптимизиране.

Прилаганите стандарти по ISO обхващат цялата сфера на дейности, извършвани от Летище София
като летищен оператор в съответствие със Закона за гражданското въздухоплаване,
включително и други дейности, изпълнявани от дружеството като тези по наземно обслужване, търговска дейност, отдаване под наем на терени, помещения, площи и съоръжения и други дълготрайни материални активи.