Важна информация
На вниманието на всички пътуващи
Ковид лаборатории
На вниманието на всички пътуващи
2022-02-01 00:00

Уведомяваме пътници и посетители на летище София, че от 1 май 2022 г. се променят цените за паркиране на двата обществени паркинга на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София. Подробности можете да видите тук.

Ниво B1/ -1 на обществения паркинг на Терминал 2 е временно затворено. Останалите парконива са на Ваше разположение. Като се извиняваме за причиненото неудобство, молим за спазване на въведената на място организация при ползване на паркинга.

От 1-ви май 2022 г. отпадат свързаните с COVID-19 ограничителните мерки при пристигане от чужбина.

Информация за възможностите за пътуване в различните държави може да намерите на сайта на Министерство на външните работи на Република България.

Всички пристигащи полети между 20:00-08:00 ч., ще се обслужват само на Терминал 2. Това ще улесни по-бързата обработка на документите и преминаването на пътниците. Промяна няма да има за полетите, кацащи по разписание преди 20:00 часа на Терминал 1, за да се избегне неудобството за пътуващите и техните посрещачи. Всички бизнес полети, независимо от времето на кацане, продължават да се обслужват на Терминал 1.

 

Ковид лаборатории

За удобство на пътуващите на Терминал 1 и Терминал 2 в обществените зони са разкрити лаборатории за тестване за COVID-19, които издават необходимите за пътуване здравни сертификати.

Резултатът от PCR теста е готов в рамките на 2 часа, а от антигенния тест за 20 минути. Услугите са достъпни не само за пристигащи и заминаващи, а и за всички граждани.

За контакт:

СДМЛ „КАНДИЛАРОВ“

+359 884 884936 – Терминал 1

+359 882 607010 – Терминал 2

ЛАБОРАТОРИЯ „ГЕНИКА“

+359 700 20 442 – Терминал 2

За нашия правен отдел  „СОФ Кънект“ търси да назначи

ЮРИСТ(И) в организацията

 

Ролята:

 • Юристът в организацията трябва да съчетава следните функции, структурирани в зависимост от неговите силни страни и професионални интереси:
 • Следи законодателните инициативи, изготвя нови законодателни актове и дава съвети относно тяхното значение за дейността на дружеството.
 • Познава правото, свързано с концесиите и концесионния договор, и съветва относно съответствието на проектите с изискванията на концесията.
 • Притежава познания в областта на правото на недвижимите имоти и опит в областта на договорите за строителство и подпомага дружеството при структурирането на отношенията в процеса на строителство, изготвя и сключва договори за строителство, подпомага разрешаването на спорове, включително алтернативно разрешаване на спорове и арбитраж; оказва правна подкрепа за административните процедури, свързани със строителството.
 • Проявява задълбочен интерес към защитата на личните данни и има опит в ролята на ЗЗЛД и консултира по нови проекти и планирани дейности, свързани с обработката на лични данни.
 • Проявява силен интерес към корпоративното управление и дружественото право и подпомага дейността на корпоративните органи.
 • Разбира летищната нормативна уредба и подпомага дружеството със съвети по въпроси, свързани с летищната нормативна уредба.

Вашият профил:

За да изпълнявате задълженията си, ще трябва основно:

 • да използвате английски език като професионален
 • да имате магистърска степен по право с оценка „отличен“ или „много добър“
 • да имате професионален опит, който ви дава професионална увереност.

 

За да се интегрирате в нашия екип, трябва да:

 • да обичате да работите усилено, за да намирате решения и да постигате резултати
 • да имате интердисциплинарно и цялостно мислене
 • да имате критично и независимо мислене
 • да си сътрудничите за постигане на резултати.

 

Ние ви предлагаме:

Вълнуваща възможност да се присъедините към екип от най-добрите професионалисти в областта на летищния бизнес в превръщането на летище София в петзвездно летище и да допринесете за амбициозен проект в обществена полза, да решавате сложни и разнообразни правни проблеми. Отлични възможности за професионално развитие, професионална, позитивна и екипно ориентирана работна среда, атрактивно възнаграждение и социален пакет.

Ние сме гъвкави при формирането на нашия екип. Нуждаем се от група самоуверени и страстни професионалисти, способни да работят заедно, да се допълват и подкрепят взаимно. Моля, посочете за коя от горепосочените роли сте подходящи и любезно обяснете избора си, като изпратите автобиографията си и мотивационно писмо на адрес [email protected]

Нашите офиси се намират на летище София, Терминал 1.

Всички одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.                                                                 

 

 

„СОФ Кънект“ АД  Ви информира, че е администратор на лични данни. 

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с извършване на подбора и евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни.  „СОФ Кънект“ АД поема задължение да събира, обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна от трети лица.

Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „СОФ Кънект“ АД може да предоставя личните Ви данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба, когато това е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбора, както и когато това е необходимо за реализиране на законните права и интереси на „СОФ Кънект“ АД. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „СОФ Кънект“ АД  може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които при стриктно спазване на сигурността на личните данни са възложени дейности по реализиране на подбора и по евентуалното бъдещо учредяване на трудово правоотношение.

Информираме Ви, че при спазване на вътрешните правила на „СОФ Кънект“ АД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличени, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от посочените цели.