Важна информация
На вниманието на всички пътуващи
Ковид лаборатории
На вниманието на всички пътуващи
2022-02-01 00:00

Уведомяваме пътници и посетители на летище София, че от 1 май 2022 г. се променят цените за паркиране на двата обществени паркинга на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София. Подробности можете да видите тук.

Ниво B1/ -1 на обществения паркинг на Терминал 2 е временно затворено. Останалите парконива са на Ваше разположение. Като се извиняваме за причиненото неудобство, молим за спазване на въведената на място организация при ползване на паркинга.

От 1-ви май 2022 г. отпадат свързаните с COVID-19 ограничителните мерки при пристигане от чужбина.

Информация за възможностите за пътуване в различните държави може да намерите на сайта на Министерство на външните работи на Република България.

Всички пристигащи полети между 20:00-08:00 ч., ще се обслужват само на Терминал 2. Това ще улесни по-бързата обработка на документите и преминаването на пътниците. Промяна няма да има за полетите, кацащи по разписание преди 20:00 часа на Терминал 1, за да се избегне неудобството за пътуващите и техните посрещачи. Всички бизнес полети, независимо от времето на кацане, продължават да се обслужват на Терминал 1.

 

Ковид лаборатории

За удобство на пътуващите на Терминал 1 и Терминал 2 в обществените зони са разкрити лаборатории за тестване за COVID-19, които издават необходимите за пътуване здравни сертификати.

Резултатът от PCR теста е готов в рамките на 2 часа, а от антигенния тест за 20 минути. Услугите са достъпни не само за пристигащи и заминаващи, а и за всички граждани.

За контакт:

СДМЛ „КАНДИЛАРОВ“

+359 884 884936 – Терминал 1

+359 882 607010 – Терминал 2

ЛАБОРАТОРИЯ „ГЕНИКА“

+359 700 20 442 – Терминал 2

В SOF Connect търсим да назначим РЪКОВОДИТЕЛ НА АВИАЦИОНЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР

Ролята:

Ръководителят на Авиационния Учебен Център (АУЦ) ръководи екипа и цялостната дейност на центъра; управлява програмата за обучение и осигурява нейното пълно съответствие с нуждите на вътрешните и външните клиенти; осигурява ефективност на обучението и непрекъснато подобряване на работата на АУЦ; организира и методически ръководи вътрешните обучители при изготвянето на плановете за обучение и материалите; развива компетентността на екипа на УВД съгласно националните и международните стандарти в областта на авиацията; ръководи подготовката на специализирани авиационни програми, свързани със стандартите в областта на летищната сигурност и летищните операции (съгласно изискванията на ICAO, IATA, JAA); координира и поддържа връзка с външни организации и органи.

 

Вашият профил:

  • Бакалавърска или магистърска степен
  • Минимум 5 години професионален опит в областта на обучението
  • Опит в управлението на хора и ръководенето на екипи
  • Владеене на английски език
  • Отлични познания по MS Office
  • Силни лидерски умения и умения за решаване на проблеми
  • Способност за ръководене на екип и за подпомагане на растежа, развитието и представянето на отделните членове на екипа чрез поставяне на цели, управление на представянето, наставничество и обратна връзка
  • Отлични организационни, координационни и комуникационни умения
  • Проактивно, позитивно и упорито отношение с високи етични стандарти
  • Висока степен на адаптивност към често променяща се професионална и социална работна среда.

 

Ние ви предлагаме:

Вълнуваща възможност да се присъедините към екип от най-добрите професионалисти в областта на летищния сектор в превръщането на летище София в петзвездно летище. Отлични възможности за професионално развитие, работа в позитивна и подкрепяща среда, високи професионални и етични стандарти, атрактивно възнаграждение и социален пакет.

 

Ако вече сте разпознали себе си в тази роля, моля да изпратите автобиографията си на [email protected]

Всички одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю.

 

 

„СОФ Кънект“ АД  Ви информира, че е администратор на лични данни. 

Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „СОФ Кънект“ АД може да предоставя личните Ви данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба, когато това е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбора, както и когато това е необходимо за реализиране на законните права и интереси на „СОФ Кънект“ АД. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „СОФ Кънект“ АД  може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които при стриктно спазване на сигурността на личните данни са възложени дейности по реализиране на подбора и по евентуалното бъдещо учредяване на трудово правоотношение.

Информираме Ви, че при спазване на вътрешните правила на „СОФ Кънект“ АД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличени, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от посочените цели.