Важна информация
На вниманието на всички пътуващи
Ковид лаборатории
На вниманието на всички пътуващи
2022-02-01 00:00

Уведомяваме пътници и посетители на летище София, че от 1 май 2022 г. се променят цените за паркиране на двата обществени паркинга на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София. Подробности можете да видите тук.

Ниво B1/ -1 на обществения паркинг на Терминал 2 е временно затворено. Останалите парконива са на Ваше разположение. Като се извиняваме за причиненото неудобство, молим за спазване на въведената на място организация при ползване на паркинга.

От 1-ви май 2022 г. отпадат свързаните с COVID-19 ограничителните мерки при пристигане от чужбина.

Информация за възможностите за пътуване в различните държави може да намерите на сайта на Министерство на външните работи на Република България.

Всички пристигащи полети между 20:00-08:00 ч., ще се обслужват само на Терминал 2. Това ще улесни по-бързата обработка на документите и преминаването на пътниците. Промяна няма да има за полетите, кацащи по разписание преди 20:00 часа на Терминал 1, за да се избегне неудобството за пътуващите и техните посрещачи. Всички бизнес полети, независимо от времето на кацане, продължават да се обслужват на Терминал 1.

 

Ковид лаборатории

За удобство на пътуващите на Терминал 1 и Терминал 2 в обществените зони са разкрити лаборатории за тестване за COVID-19, които издават необходимите за пътуване здравни сертификати.

Резултатът от PCR теста е готов в рамките на 2 часа, а от антигенния тест за 20 минути. Услугите са достъпни не само за пристигащи и заминаващи, а и за всички граждани.

За контакт:

СДМЛ „КАНДИЛАРОВ“

+359 884 884936 – Терминал 1

+359 882 607010 – Терминал 2

ЛАБОРАТОРИЯ „ГЕНИКА“

+359 700 20 442 – Терминал 2

SOF Connect търси да назначи за новосъздадения си отдел „Екологично и социално управление“

 

КООРДИНАТОР ПО УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

 

Позицията:

Координаторът по устойчиво развитие осигурява подкрепа за екологичните и социалните инициативи на SOF Connect, определени в стратегическия план за трансформация и плана за действие в областта на околната среда и социалната сфера. Идентифицира и разработва други стойностни творчески инициативи и специални проекти, които водят до изпълнението на целта на летището за нулеви въглеродни емисии до 2050 г. Тя/той комуникира и работи с всички организационни отдели, включително с висшето ръководство, външните консултанти по екологично и социално управление и различни заинтересовани страни на летището. Докладва на ръководителя на отдел „Екологично и социално управление“.

Вашият профил:

  • Бакалавърска или магистърска степен по икономика, екология и социални науки или инженерни науки
  • Минимум 3 години професионален опит в областта на управлението на проекти, възобновяемата енергия, намаляването на въглеродния отпечатък или изпълнението на инициативи в областта на екологично и социално управление
  • Опитът в проекти, финансирани от ЕС, ще се счита за предимство
  • Силни междуличностни и комуникационни умения, работа в екип и способност за изграждане на добри взаимоотношения
  • Отлични аналитични, организационни и координационни умения
  • Отлично владеене на английски език писмено и говоримо
  • Компютърни умения: Excel, Power Point и са желателни инструменти за управление на проекти
  • Способност за самостоятелна работа с минимален надзор, поемане на отговорност, определяне на приоритети и решаване на проблеми, работа под напрежение и координиране на сложни инициативи.

 

Ние ви предлагаме:

Вълнуваща възможност да се присъедините към екип от най-добрите в класа си професионалисти в областта на летищния бизнес в превръщането на летище София в петзвездно летище. Отлични възможности за професионално развитие, атрактивно възнаграждение и социален пакет.

Ако вече сте разпознали себе си в тази роля, моля да изпратите автобиографията си на адрес: [email protected]

 

Всички одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю. Нашите офиси се намират на летище София, Терминал 1.

 

 

„СОФ Кънект“ АД  Ви информира, че е администратор на лични данни. 

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с извършване на подбора и евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни.  „СОФ Кънект“ АД поема задължение да събира, обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна от трети лица.

Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „СОФ Кънект“ АД може да предоставя личните Ви данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба, когато това е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбора, както и когато това е необходимо за реализиране на законните права и интереси на „СОФ Кънект“ АД. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „СОФ Кънект“ АД  може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които при стриктно спазване на сигурността на личните данни са възложени дейности по реализиране на подбора и по евентуалното бъдещо учредяване на трудово правоотношение.

Информираме Ви, че при спазване на вътрешните правила на „СОФ Кънект“ АД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличени, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от посочените цели.