Важна информация
На вниманието на всички пътуващи
Ковид лаборатории
На вниманието на всички пътуващи
2022-02-01 00:00

Уведомяваме пътници и посетители на летище София, че от 1 май 2022 г. се променят цените за паркиране на двата обществени паркинга на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София. Подробности можете да видите тук.

Ниво B1/ -1 на обществения паркинг на Терминал 2 е временно затворено. Останалите парконива са на Ваше разположение. Като се извиняваме за причиненото неудобство, молим за спазване на въведената на място организация при ползване на паркинга.

Спазването на минимална дистанция от 1,5 метра на територията на летище София е задължително. Носенето на предпазни маски е препоръчитено. 

От 1-ви май 2022 г. отпадат свързаните с COVID-19 ограничителните мерки при пристигане от чужбина.

Информация за възможностите за пътуване в различните държави може да намерите на сайта на Министерство на външните работи на Република България.

Всички пристигащи полети между 20:00-08:00 ч., ще се обслужват само на Терминал 2. Това ще улесни по-бързата обработка на документите и преминаването на пътниците. Промяна няма да има за полетите, кацащи по разписание преди 20:00 часа на Терминал 1, за да се избегне неудобството за пътуващите и техните посрещачи. Всички бизнес полети, независимо от времето на кацане, продължават да се обслужват на Терминал 1.

 

Ковид лаборатории

За удобство на пътуващите на Терминал 1 и Терминал 2 в обществените зони са разкрити лаборатории за тестване за COVID-19, които издават необходимите за пътуване здравни сертификати.

Резултатът от PCR теста е готов в рамките на 2 часа, а от антигенния тест за 20 минути. Услугите са достъпни не само за пристигащи и заминаващи, а и за всички граждани.

За контакт:

СДМЛ „КАНДИЛАРОВ“

+359 884 884936 – Терминал 1

+359 882 607010 – Терминал 2

ЛАБОРАТОРИЯ „ГЕНИКА“

+359 700 20 442 – Терминал 2

СОФ Кънект обявява свободна позиция за длъжността „Авиодиспечер, въздушно обслужване“ в екипа на Оперативен център към Главна дирекция „Операции”

Ролята:

Авиодиспечер, въздушно обслужване следи за коректното подаване на информация и координация между летищните служби, за регулярността на всички полети и за метеорологичната обстановка в района на Летище София; отговаря за правилното водене и паркиране на въздухоплавателните средства (ВС) по перона и маневрената площ; участва в авариийно-спасителна дейност; следи за безопасното движение по перона на всички видове СОТ; изготвя разписания за полетите и следи за тяхното спазване; предприема необходимите мерки за отстраняване на препятствия в района на летателното поле, застрашаващи безопасността на полетите; познава и експлоатира правилно техническите средства, предоставени за служебно ползване; отчита своевременно и пуска необходимите документи за извършване на допълнителните услуги на наземните оператори и авиокомпаниите на територията на Летище София

 

Вашият профил:

  • Висше образование;
  • Минимум 2 години професионален опит в авиацията;
  • Компютърна грамотност /MS Office, Outlook и др./;
  • Свидетелство за управление на МПС;
  • Владеене на английски език;
  • Познания за различните типове въздухоплавателни средства (ВС) и техните особености;
  • Умения за анализ и бързо решаване на проблеми;
  • Организационни и комуникативни умения, умения за работа в екип;
  • Отговорност, инициативност, оперативност и динамичност;
  • Устойчивост и издръжливост в ситуации на напрежение.

 

Ние ви предлагаме:

Вълнуваща възможност да се присъедините към екип от най-добрите професионалисти в областта на летищния сектор в превръщането на летище София в петзвездно летище. Отлични възможности за професионално развитие, работа в позитивна и подкрепяща среда, високи професионални и етични стандарти, атрактивно възнаграждение и социален пакет.

Ако разпознавате себе си в горепосочените изисквания, кандидатствайте, като изпратите актуална автобиография на посочения e-mail: [email protected].

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

 

 

 

„СОФ Кънект“ АД  Ви информира, че е администратор на лични данни. 

Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „СОФ Кънект“ АД може да предоставя личните Ви данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба, когато това е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбора, както и когато това е необходимо за реализиране на законните права и интереси на „СОФ Кънект“ АД. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „СОФ Кънект“ АД  може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които при стриктно спазване на сигурността на личните данни са възложени дейности по реализиране на подбора и по евентуалното бъдещо учредяване на трудово правоотношение.

Информираме Ви, че при спазване на вътрешните правила на „СОФ Кънект“ АД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличени, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от посочените цели.