Важна информация
На вниманието на всички пътуващи
Ковид лаборатории
На вниманието на всички пътуващи
2022-02-01 00:00

Уведомяваме пътници и посетители на летище София, че от 1 май 2022 г. се променят цените за паркиране на двата обществени паркинга на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София. Подробности можете да видите тук.

Ниво B1/ -1 на обществения паркинг на Терминал 2 е временно затворено. Останалите парконива са на Ваше разположение. Като се извиняваме за причиненото неудобство, молим за спазване на въведената на място организация при ползване на паркинга.

От 1-ви май 2022 г. отпадат свързаните с COVID-19 ограничителните мерки при пристигане от чужбина.

Информация за възможностите за пътуване в различните държави може да намерите на сайта на Министерство на външните работи на Република България.

Всички пристигащи полети между 20:00-08:00 ч., ще се обслужват само на Терминал 2. Това ще улесни по-бързата обработка на документите и преминаването на пътниците. Промяна няма да има за полетите, кацащи по разписание преди 20:00 часа на Терминал 1, за да се избегне неудобството за пътуващите и техните посрещачи. Всички бизнес полети, независимо от времето на кацане, продължават да се обслужват на Терминал 1.

 

Ковид лаборатории

За удобство на пътуващите на Терминал 1 и Терминал 2 в обществените зони са разкрити лаборатории за тестване за COVID-19, които издават необходимите за пътуване здравни сертификати.

Резултатът от PCR теста е готов в рамките на 2 часа, а от антигенния тест за 20 минути. Услугите са достъпни не само за пристигащи и заминаващи, а и за всички граждани.

За контакт:

СДМЛ „КАНДИЛАРОВ“

+359 884 884936 – Терминал 1

+359 882 607010 – Терминал 2

ЛАБОРАТОРИЯ „ГЕНИКА“

+359 700 20 442 – Терминал 2

SOF Connect търси да назначи за оперативния си отдел

АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ

 

Задължения:

АДМИНИСТРАТИВНИЯТ АСИСТЕНТ ще подпомага главния оперативен директор във всички ежедневни задачи, включително управление на графика му и филтриране на задачите му, изготвяне на протоколи от срещи, водене на бизнес кореспонденция, подпомагане при възлагане на обществени поръчки. Тя/той ще подготвя и разпространява кореспонденция, уведомления и формуляри, ще обработва документооборота като спазва поверителност, ще управлява комуникацията, включително електронната поща и телефонните разговори. Тя/той трябва да може да бъде преводач, когато се налага, и да комуникира и работи по структуриран начин с всички организационни отдели, включително с висши ръководители и различни заинтересовани страни на летището.

Вашият профил:

  •  Висше образование
  •  Отличен писмен и говорим английски език, немски език ще се счита за предимство
  •  Отлична компютърна грамотност – владеене на Excel и Power Point
  •  Отлични организационни и координационни умения
  •  Отлични междуличностни и комуникационни умения, работа в екип
  •  Умение за паралелно изпълнение на множество задачи и реагиране на бързи промени
  •  Способност за определяне на приоритети и изпълнение на работата
  •  Внимание към детайлите и способност за работа при спазване на крайни срокове
  •  Отговорен и професионален подход
  •  Способност за намиране на решения със самостоятелен и независим подход.

Ние Ви предлагаме:

Вълнуваща възможност да се присъедините към екип от най-добрите в класа си професионалисти в областта на летищния бизнес в превръщането на летище София в петзвездно летище.  Отлични възможности за професионално развитие, атрактивно възнаграждение и социален пакет.

Ако вече сте разпознали себе си в тази роля, моля да изпратите автобиографията си на

[email protected]

Всички одобрени кандидати ще бъдат поканени на интервю. Нашите офиси се намират на летище София, Терминал 1.

 

 

„СОФ Кънект“ АД  Ви информира, че е регистриран пред Комисията по защита на личните данни администратор на лични данни. Част от доброволно предоставените от Вас на „СОФ Кънект“ АД данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и вътрешните правила на „СОФ Кънект“ АД. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с извършване на подбора и евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни.  „СОФ Кънект“ АД поема задължение да събира, обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна от трети лица.

Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „СОФ Кънект“ АД може да предоставя личните Ви данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба, когато това е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбора, както и когато това е необходимо за реализиране на законните права и интереси на „СОФ Кънект“ АД. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „СОФ Кънект“ АД  може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които при стриктно спазване на сигурността на личните данни са възложени дейности по реализиране на подбора и по евентуалното бъдещо учредяване на трудово правоотношение.

Информираме Ви, че при спазване на вътрешните правила на „СОФ Кънект“ АД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличени, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от посочените цели.