Важна информация
На вниманието на всички пътуващи
Ковид лаборатории
На вниманието на всички пътуващи
2022-09-02 00:00

От 03.09.2022 г. (събота) полетите на авиокомпания Pegasus Airlines ще се изпълняват от Терминал 2.

Уведомяваме пътници и посетители на летище София, че от 1 май 2022 г. се променят цените за паркиране на двата обществени паркинга на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София. Подробности можете да видите тук.

Ниво B1/ -1 на обществения паркинг на Терминал 2 е временно затворено. Останалите парконива са на Ваше разположение. Като се извиняваме за причиненото неудобство, молим за спазване на въведената на място организация при ползване на паркинга.

Спазването на минимална дистанция от 1,5 метра на територията на летище София е задължително. Носенето на предпазни маски е препоръчитено. 

От 1-ви май 2022 г. отпадат свързаните с COVID-19 ограничителните мерки при пристигане от чужбина.

Информация за възможностите за пътуване в различните държави може да намерите на сайта на Министерство на външните работи на Република България.

Всички пристигащи полети между 20:00-08:00 ч., ще се обслужват само на Терминал 2. Това ще улесни по-бързата обработка на документите и преминаването на пътниците. Промяна няма да има за полетите, кацащи по разписание преди 20:00 часа на Терминал 1, за да се избегне неудобството за пътуващите и техните посрещачи. Всички бизнес полети, независимо от времето на кацане, продължават да се обслужват на Терминал 1.

 

Ковид лаборатории

За удобство на пътуващите на Терминал 1 и Терминал 2 в обществените зони са разкрити лаборатории за тестване за COVID-19, които издават необходимите за пътуване здравни сертификати.

Резултатът от PCR теста е готов в рамките на 2 часа, а от антигенния тест за 20 минути. Услугите са достъпни не само за пристигащи и заминаващи, а и за всички граждани.

За контакт:

СДМЛ „КАНДИЛАРОВ“

+359 884 884936 – Терминал 1

+359 882 607010 – Терминал 2

ЛАБОРАТОРИЯ „ГЕНИКА“

+359 700 20 442 – Терминал 2

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА ПО ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

История на ревизиите:

Дата на ревизия: Описание на промяната:
30.06.2022 Първоначално издание

 

Цел:

Нашата цел е да развиваме общностите край нас и да изграждаме устойчиви взаимоотношения с всички служители, мениджъри, акционери и външни заинтересовани страни на летище София, като създаваме споделена стойност по позитивен и прозрачен начин. Ние прилагаме ключови принципи в нашата политика в областта на човешките ресурси и социалното ангажиране, които дават по-добра представа за това в какво вярваме и какво следваме като компания. Отговорността за хората и задоволяването на техните потребности от сигурност, образование, работа, здраве и благополучие в прозрачна и етична среда е важна ценност за „СОФ Кънект“ като компания и за всеки член на нашия екип.

 

 • „СОФ Кънект“ създава култура на доверие, справедливост и приобщаване, социален диалог и насърчава служителите да развиват непрекъснато своите умения и опит.

„СОФ Кънект“ подкрепя културата на доверие, справедливост и приобщаване, социалния диалог и насърчава служителите непрекъснато да развиват своите умения и опит, да следват ценностите, описани в Етичния кодекс и вътрешните политики и процедури.

Нашите хора са в основата на нашия успех и ние се ангажираме да се отнасяме към всички по справедлив начин и да предоставяме равни възможности.

Стремим се да откриваме и развиваме най-добрите таланти в авиационната индустрия и да създаваме вдъхновяваща и възпитаваща работна среда

 

 • „СОФ Кънект“ осигурява ефикасна и ефективна работа в екип за постигане на мисията, визията и стратегическите цели на „СОФ Кънект“

 

 • „СОФ Кънект“ разчита, че нейните служители ще действат в съответствие с приложимото законодателство, ценностите, политиките и процедурите и в интерес на компанията, клиентите, заинтересованите страни и акционерите.

 

 • „СОФ Кънект“ работи по социално отговорен и етичен начин

В нашите бизнес начинания ние отчитаме въздействието, което нашите дейности оказват върху хората и обществото, и имаме предвид социалните аспекти при планирането и осъществяването на нашето бизнес развитие. За нас като компания е важно да създаваме добавена стойност не само за акционерите и инвеститорите, но и за българското общество и неговите социално чувствителни групи. Стремим се да образоваме служителите си, за да се запознаят със социалната роля на „СОФ Кънект“ и с въздействието, което оказваме върху общността, от която сме част. Не се намесваме в работата на синдикатите или други представителни организации в рамките на нашата организация. Разполагаме с поверителен механизъм за подаване на жалби, който е на разположение на всички служители (и техните организации, ако има такива), за да изразяват своите въпроси и/или притеснения относно набирането на персонал и практиките на работното място, без да се страхуват от сплашване, дискриминация или отмъщение, с крайна цел нулева толерантност към всяка форма на тормоз, при и по повод изпълнение на трудовата функция.  Преди да предприемем каквито и да било колективни уволнения, ще извършим анализ, за да определим алтернативи на съкращенията. В случай на масови уволнения ще разработим план за съкращения в съответствие с националното законодателство и добрите практики и въз основа на принципите на недискриминация и консултации.

 

 • „СОФ Кънект“ подобрява икономическите, екологичните и социалните условия

Ефективността, опазването на околната среда, социалното и икономическото развитие са основни стълбове на нашата стратегия. При всяко наше действие мислим за опазване на околната среда, декарбонизация на дейността и устойчив икономически растеж. В развитието си като компания се стремим да привличаме инвестиции и да допринасяме за подобряване на социалната среда в София и България. Ангажираме се да развиваме летището не само като място за пътуване, но и като територия за култура, изкуство и социални контакти за жителите на София.

 

 • „СОФ Кънект“ зачита правата на човека

Вярваме, че спазването на правата на човека е в основата на изграждането на правилно работеща бизнес среда, в която хората се уважават взаимно, а това дава повече възможности. Това се отнася не само за вътрешните отношения в компанията, но и за отношенията на „СОФ Кънект“ със заинтересованите страни. Ние зачитаме правата на всеки, с когото влизаме в контакт, и даваме такъв пример на нашите служители и партньори. Гарантираме, че системите за управление на човешките ресурси зачитат правата на служителите за неприкосновеност на личния живот и защита на данните. Уважаваме правото на нашите служители свободно да създават или да се присъединяват към организации по свой избор и не дискриминираме и не предприемаме ответни действия спрямо служители, които участват или се стремят да участват в организации или да водят колективни преговори.

 

 • „СОФ Кънект“ работи по прозрачен начин

Общуваме с нашите служители и с общността по честен, открит и навременен начин. Споделяме не само добрите новини, но и предизвикателствата, и се стремим да осигурим възможност за обратна връзка със заинтересованите страни чрез различни канали за комуникация. Информираме общността за всички важни теми, които я интересуват, споделяме плановете си и се консултираме по важни решения, които имат въздействие върху обществото. Публикуваме достатъчно информация и данни, така че всеки заинтересован да може да проследи работата ни. Също така изграждаме дългосрочни партньорства с медиите и други заинтересовани страни, за да подобрим прозрачността.

 

 • „СОФ Кънект“ интегрира всички заинтересовани страни

Работим в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни, за да изградим взаимоотношения. Споделяме убеждението, че успехът в бизнеса е възможен, когато работим открито и честно със заинтересованите страни, намирайки общи интереси и в постоянна и основана на доверие комуникация.

 

 • „СОФ Кънект“ подкрепя образованието

Поддържаме добри отношения с местните университети и други образователни институции, изграждаме силни връзки и подобряваме знанията на младите специалисти в практиката. В „СОФ Кънект“ се стремим да поддържаме контакти с образователните институции за подобряване на техническото и авиационното образование, за да допринесем за развитието на авиационната индустрия.

Непрекъснато обучаваме собствените си служители, заинтересованите страни и общността около летището за икономическите, социалните и екологичните аспекти на нашата съвместна екосистема.

 

 • „СОФ Кънект“ действа като социално отговорна компания

Подкрепяме каузи и инициативи, основани на визията и мисията на нашата компания. В „СОФ Кънект“ се ангажираме да обсъждаме вътрешно инициативите за Корпоративна социална отговорност (КСО) и да избираме заедно онези каузи, които помагат на обществото. Насърчаваме членовете на нашия екип да участват в инициативите за КСО с личните си усилия и се стремим да привлечем партньори в тази област извън летището.

 

Вътрешните документи, с които „СОФ Кънект“ определя рамката на желаното поведение и ангажименти:

 1. Мисията и визията на „СОФ Кънект“
 2. Етичен Кодекс
 3. Политика по здраве и безопасност при работа
 4. Политика за борба с измамите и подкупите
 5. Вътрешни правила за работната заплата
 6. Политика за набиране на персонал
 7. Правилник за вътрешния трудов ред
 8. Политика за възнаграждения и придобивки
 9. Политика за облеклото
 10. План за ангажиране на заинтересованите страни