Важна информация
На вниманието на всички пътуващи
Ковид лаборатории
На вниманието на всички пътуващи
2022-02-01 00:00

Уведомяваме пътници и посетители на летище София, че от 1 май 2022 г. се променят цените за паркиране на двата обществени паркинга на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София. Подробности можете да видите тук.

Ниво B1/ -1 на обществения паркинг на Терминал 2 е временно затворено. Останалите парконива са на Ваше разположение. Като се извиняваме за причиненото неудобство, молим за спазване на въведената на място организация при ползване на паркинга.

Спазването на минимална дистанция от 1,5 метра на територията на летище София е задължително. Носенето на предпазни маски е препоръчитено. 

От 1-ви май 2022 г. отпадат свързаните с COVID-19 ограничителните мерки при пристигане от чужбина.

Информация за възможностите за пътуване в различните държави може да намерите на сайта на Министерство на външните работи на Република България.

Всички пристигащи полети между 20:00-08:00 ч., ще се обслужват само на Терминал 2. Това ще улесни по-бързата обработка на документите и преминаването на пътниците. Промяна няма да има за полетите, кацащи по разписание преди 20:00 часа на Терминал 1, за да се избегне неудобството за пътуващите и техните посрещачи. Всички бизнес полети, независимо от времето на кацане, продължават да се обслужват на Терминал 1.

 

Ковид лаборатории

За удобство на пътуващите на Терминал 1 и Терминал 2 в обществените зони са разкрити лаборатории за тестване за COVID-19, които издават необходимите за пътуване здравни сертификати.

Резултатът от PCR теста е готов в рамките на 2 часа, а от антигенния тест за 20 минути. Услугите са достъпни не само за пристигащи и заминаващи, а и за всички граждани.

За контакт:

СДМЛ „КАНДИЛАРОВ“

+359 884 884936 – Терминал 1

+359 882 607010 – Терминал 2

ЛАБОРАТОРИЯ „ГЕНИКА“

+359 700 20 442 – Терминал 2

За нашия търговски отдел в "СОФ Кънект" търсим да назначим МЕНИДЖЪР ПРОЕКТИ

 

Ролята:

Мениджърът на проекти отговаря за управлението на търговските проекти и участва в развитието на неавиационната (т.е. търговската) дейност на летище София, като го превръща в активно място за всички заинтересовани страни на летището и увеличава приходите чрез увеличаване на броя на пътниците и подобряване на тяхното преживяване, както и чрез оптимизиране на търговското предлагане. Той/тя инициира и управлява търговски проекти в съответствие със стратегията и целите на дружеството, измерва изпълнението на проектите, за да осигури определените ключови показатели за ефективност, и идентифицира областите за подобрение.

Мениджърът изгражда взаимоотношения с нови и съществуващи външни и вътрешни търговски бизнес партньори, като гарантира, че фокусът е върху обслужването на клиентите, оперативните стандарти и оптимизирането на финансовите резултати. Той/тя комуникира, преговаря и работи с различни заинтересовани страни, оператори на търговски обекти и заведения за хранене и развлечения, наематели и доставчици. Докладва на директора на отдел „Търговия на дребно и управление на собствеността“.

 

Вашият профил:

 • Бакалавърска или магистърска степен по икономика, инженерство или свързана област
 • Опит от минимум 5 години на подобна позиция в областта на проектите и/или развитието на недвижими имоти
 • Опит в областта на обществените поръчки и търговете
 • Опит в областта на недвижимите имоти ще се счита за предимство
 • Отлични аналитични, организационни и координационни умения, както и умения за решаване на проблеми
 • Прагматично и творческо мислене
 • Отлични междуличностни и комуникационни умения, работа в екип
 • Отлично владеене на писмен и устен английски език
 • Компютърни умения: MS Office и желани инструменти за управление на проекти
 • Позитивен и проактивен подход, отзивчивост и старание
 • Високо ниво на инициативност, нагласа „мога да правя“ и практичност
 • Високо ниво на адаптивност към често променяща се професионална и социална работна среда.

 

Ние ви предлагаме:

Вълнуваща възможност да се присъедините към екип от най-добрите в класа си професионалисти в областта на летищния бизнес в превръщането на летище София в петзвездно летище.  Отлични възможности за професионално развитие, атрактивно възнаграждение и социален пакет.

 

Ако разпознавате себе си в горепосочените изисквания, кандидатствайте, като изпратите актуална автобиография на посочения e-mail: [email protected].

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване.

 

 

 

„СОФ Кънект“ АД  Ви информира, че е администратор на лични данни. Част от доброволно предоставените от Вас на „СОФ Кънект“ АД данни са лични и попадат под специален режим на защита по смисъла на Регламент 2016/679, Закона за защита на личните данни /ЗЗЛД/ и вътрешните правила на „СОФ Кънект“ АД. Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с извършване на подбора и евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни.  „СОФ Кънект“ АД поема задължение да събира, обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна от трети лица.

Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „СОФ Кънект“ АД може да предоставя личните Ви данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба, когато това е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбора, както и когато това е необходимо за реализиране на законните права и интереси на „СОФ Кънект“ АД. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „СОФ Кънект“ АД  може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които при стриктно спазване на сигурността на личните данни са възложени дейности по реализиране на подбора и по евентуалното бъдещо учредяване на трудово правоотношение.   

Информираме Ви, че при спазване на вътрешните правила на „СОФ Кънект“ АД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличени, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от посочените цели.