Важна информация
На вниманието на всички пътуващи
Ковид лаборатории
На вниманието на всички пътуващи
2022-02-01 00:00

Уведомяваме пътници и посетители на летище София, че от 1 май 2022 г. се променят цените за паркиране на двата обществени паркинга на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София. Подробности можете да видите тук.

Ниво B1/ -1 на обществения паркинг на Терминал 2 е временно затворено. Останалите парконива са на Ваше разположение. Като се извиняваме за причиненото неудобство, молим за спазване на въведената на място организация при ползване на паркинга.

От 1-ви май 2022 г. отпадат свързаните с COVID-19 ограничителните мерки при пристигане от чужбина.

Информация за възможностите за пътуване в различните държави може да намерите на сайта на Министерство на външните работи на Република България.

Всички пристигащи полети между 20:00-08:00 ч., ще се обслужват само на Терминал 2. Това ще улесни по-бързата обработка на документите и преминаването на пътниците. Промяна няма да има за полетите, кацащи по разписание преди 20:00 часа на Терминал 1, за да се избегне неудобството за пътуващите и техните посрещачи. Всички бизнес полети, независимо от времето на кацане, продължават да се обслужват на Терминал 1.

 

Ковид лаборатории

За удобство на пътуващите на Терминал 1 и Терминал 2 в обществените зони са разкрити лаборатории за тестване за COVID-19, които издават необходимите за пътуване здравни сертификати.

Резултатът от PCR теста е готов в рамките на 2 часа, а от антигенния тест за 20 минути. Услугите са достъпни не само за пристигащи и заминаващи, а и за всички граждани.

За контакт:

СДМЛ „КАНДИЛАРОВ“

+359 884 884936 – Терминал 1

+359 882 607010 – Терминал 2

ЛАБОРАТОРИЯ „ГЕНИКА“

+359 700 20 442 – Терминал 2

Бизнес

Поръчки

Профил на купувача

Заглавие
КОМПЛЕКСНО ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДРЪЖКА НА ВЪТРЕШНА РАСТИТЕЛНОСТ, УПРАВЛЕНИЕ И ПОДДРЪЖКА НА БАГАЖНИ КОЛИЧКИ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНО ЛЕТИЩЕ СОФИЯ “.
Начална дата
01.11.2021г.
Краен срок за подаване на оферти
09.11.2021г.
Документация
Допълнителна информация

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ТРЪЖНА ПРОЦЕДУРА

„КОМПЛЕКСНО ПОЧИСТВАНЕ, ПОДДРЪЖКА НА ВЪТРЕШНА РАСТИТЕЛНОСТ, ПОЧИСТВАНЕ И ПОДРЕЖДАНЕ НА БАГАЖНИ КОЛИЧКИ, ДЕЗИНФЕКЦИЯ, ДЕЗИНСЕКЦИЯ И ДЕРАТИЗАЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНО ЛЕТИЩЕ СОФИЯ“

Считано от 20 април 2021 г. СОФ Кънект АД като Концесионер пое управлението и експлоатацията на Международно летище София. Основавайки се на своята бизнес стратегия, СОФ Кънект АД има за цел да повиши значително конкурентоспособността и качеството на летищните услуги. Един от основните наши фокуси е почистването на сградите и прилежащите обекти и зони на летище София и тяхното постоянно поддържане в чисто, подредено и хигиенично състояние при достигане и спазване на международните норми и стандарти и особено на стандартите на  IATA за ниво на обслужване, така както са определени в Референтното ръководство за развитие на летищата.

За целта СОФ Кънект АД възнамерява да избере чрез тръжна процедура високо професионален и квалифициран доставчик на услуги, който да извършва дейностите по почистване, поддръжка на вътрешна растителност, почистване и подреждане на багажни колички, както и контрол на вредителите на територията на Международно летище София.

От датата на публикуване на настоящото съобщение СОФ Кънект АД открива тръжна процедура с предмет: „Комплексно почистване, поддръжка на вътрешна растителност, почистване и подреждане на багажни колички, дезинфекция, дезинсекция и дератизация на територията на Международно летище София“.

Тръжната процедура ще се проведе на два етапа:

ЕТАП 1: Предварителен подбор на участниците

ЕТАП 2: Подаване на предложения от участниците, преминали предварителния подбор, и обявяване на избрания за изпълнител Участник

В ЕТАП 2 на тръжната процедура ще могат да участват само участниците, които са преминали предварителния подбор. Броят на участниците, които ще бъдат поканени на ЕТАП 2, е ограничен до пет.

Планираната начална дата на влизане в сила на договора с избрания участник е 01 Март 2022 г.

За да получите документация за участие в ЕТАП 1 на тръжната процедура, моля, изпратете искане до следните и-мейл адреси: [email protected] и [email protected]. На посочен от Вас имейл адрес ще Ви бъде изпратен комплектът документи за участие в ЕТАП 1, който съдържа:

 

1. Покана за участие;

2. Образец на Заявление за участие;

3. Образец на Декларация за изпълнение за изискванията за допустимост;

4. Образец на Декларация за липса на основание за изключване по чл. 60 от Закона за концесиите;

5. Образец на Декларация за използвани почистващи препарати;

6. Описание на площите.

Крайният срок за подаване на документи за участие в ЕТАП 1 на тръжната процедура е 9 ноември 2021 г. 

Подробни инструкции за начина на подаване на Заявленията за участие и всички други необходими документи се съдържат в Поканата за участие.

Благодарим предварително за интереса и ще се радваме на ползотворно сътрудничество с всеки професионален партньор на пазара.

Обратно към всички поръчки