Важна информация
На вниманието на всички пътуващи
Ковид лаборатории
На вниманието на всички пътуващи
2022-09-02 00:00

От 03.09.2022 г. (събота) полетите на авиокомпания Pegasus Airlines ще се изпълняват от Терминал 2.

Уведомяваме пътници и посетители на летище София, че от 1 май 2022 г. се променят цените за паркиране на двата обществени паркинга на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София. Подробности можете да видите тук.

Ниво B1/ -1 на обществения паркинг на Терминал 2 е временно затворено. Останалите парконива са на Ваше разположение. Като се извиняваме за причиненото неудобство, молим за спазване на въведената на място организация при ползване на паркинга.

Спазването на минимална дистанция от 1,5 метра на територията на летище София е задължително. Носенето на предпазни маски е препоръчитено. 

От 1-ви май 2022 г. отпадат свързаните с COVID-19 ограничителните мерки при пристигане от чужбина.

Информация за възможностите за пътуване в различните държави може да намерите на сайта на Министерство на външните работи на Република България.

Всички пристигащи полети между 20:00-08:00 ч., ще се обслужват само на Терминал 2. Това ще улесни по-бързата обработка на документите и преминаването на пътниците. Промяна няма да има за полетите, кацащи по разписание преди 20:00 часа на Терминал 1, за да се избегне неудобството за пътуващите и техните посрещачи. Всички бизнес полети, независимо от времето на кацане, продължават да се обслужват на Терминал 1.

 

Ковид лаборатории

За удобство на пътуващите на Терминал 1 и Терминал 2 в обществените зони са разкрити лаборатории за тестване за COVID-19, които издават необходимите за пътуване здравни сертификати.

Резултатът от PCR теста е готов в рамките на 2 часа, а от антигенния тест за 20 минути. Услугите са достъпни не само за пристигащи и заминаващи, а и за всички граждани.

За контакт:

СДМЛ „КАНДИЛАРОВ“

+359 884 884936 – Терминал 1

+359 882 607010 – Терминал 2

ЛАБОРАТОРИЯ „ГЕНИКА“

+359 700 20 442 – Терминал 2

Политика за поверителност

Благодарим ви, че влязохте в официалния сайт на летище София!

 

От 20 Април 2021 „СОФ Кънект“ АД е лицензираният летищен оператор на най-голямото международно летище в Република България.

 

„СОФ Кънект“ АД с ЕИК 206155179, със седалище и адрес на управление: гр. София, 1540, бул. Христофор Колумб 1 е администратор  налични данни, пред Комисията за защита на личните данни (КЗЛД).

 

За контакт“СОФ Кънект“ АД
гр. София 1540, бул. „Христофор Колумб“ № 1
еmail: [email protected]
Лице за контакт: Доника Илиева

 

Управление на лични данни

 

Лични данни са всяка информация, свързана с физическо лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци.

 

В качеството си на администратор на лични данни „СОФ Кънект“ АД отговаря на всички изисквания на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни. , като събира и обработва единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на предлаганите от нас услуги, и ги съхранява отговорно и законосъобразно при ограничен достъп.

 

Политика за защита и сигурност на личните данни

 

Тази страница разяснява как събираме и използваме Вашите лични данни и Ви информира за Вашите права за поверителност. „СОФ Кънект“ АД актуализира своята информационна политика, за да е в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година, относно защитата на данните, който е в сила от 25.05.2018 г.

 

Информационна политика за защита на личните данни Ви предоставя информация какво да очаквате, когато „СОФ Кънект“ АД обработва лични данни, когато използвате www.sofia-airport.eu, ако извършвате работи по поддръжката, зареждане на търговски обекти или други които изискват пропуск, докато сте на територията на летище София, преминавате през зоните на летището, с обществен или с ограничен достъп, ако ползвате някоя от нашите услуги, когато имате запитване за изгубени лични вещи на територията на Летище София, когато Ви изпращаме прес съобщения и маркетинг материали, или когато трябва да отговорим на Ваши запитвания.

 

Лични данни, които събираме:

 

1. Когато попълвате онлайн формата за посещение на ВИП салон тук

 

2. Клиентски данни за услуги – Записи на продукти и услуги, които сте използвали. Това включва данни за използвани салони или други наши услуги. Вие предоставяте тази информация сами – доброволно, когато използвате нашите услуги.

 

3. История на контакти с нас – Това са подробности за всяко запитване по хронологичен ред, жалба или искане, които сте направили до „СОФ Кънект“ АД и може да включва копия от кореспонденция. Вие ни предоставяте тази информация, когато се свързвате с нас, за да направите запитване или жалба/сигнал.

 

4. СОФ Кънект“ АД  събира информация за това как използвате нашият уебсайт: www.sofia-airport.eu. Това включва събиране на уникални онлайн идентификатори, като например IP адреси, които са номера, които уникално идентифицират конкретен компютър или друго мрежово устройство в интернет.

 

5. Когато издаваме временен пропуск („С придружител“ или „Без придружител“) за някоя от зоните на достъп на Летище София, събираме и обработваме следната лична информация:

5.1.    имена:/собствено, бащино и фамилно/;

5.2.    ЕГН/ЕНЧ;

5.3.    месторождение;

5.4.    гражданство;

5.5.    мобилен телефон;

5.6.    адрес;

5.7.    Длъжност при юридическото лице, което подава заявлението;

5.8.    Данни за трудовия/гражданския договор на лицето, на което се издава пропуск (дата, за срок от);

5.9    трудова  справка, в рамките на позволеното от закона;

5.10.    спесимен на оторизираното лице;

5.11.    Каква дейност ще извършва лицето;

5.12.    Къде в зоните за сигурност ще бъде извършвана дейността;

Информацията се предоставя директно от Вас или от Вашия работодател. Липсата на част от информацията може да доведе до отказ за издаване на пропуск.

 

6. Когато издаваме временен пропуск за превозно средство, събираме и обработваме следната лична информация:

6.1.    регистрационен номер;

6.2.    марка;

6.3.    модел;

6.4.    ползватели на превозното средство;

6.5.    име и подпис на оторизирано лице по спесимен;

Информацията се предоставя директно от Вас или от Вашия работодател. Липсата на част от информацията може да доведе до отказ за издаване на пропуск.

 

7. Видеозаписи – Изображения, записани чрез видеонаблюдение, използвано за защита на всички посетители, нашите служители и собственост. Ще запишем вашето изображение, ако посетите място, на което има видеонаблюдение(както на публични, така и на места с ограничен достъп).

 

За да гарантираме, че ще получавате възможно най-добри услуги по най-удобен начин и с максимално ниво на защита, молим да разрешите ползването на бисквитки на сайта ни.

 

Чрез събраната от тях информация ще подобрим начина на работа на www.sofia-airport.eu. Част от бисквитките са на трети страни. Благодарение на тях ще може да виждате полезна информация, свързана с дейността на летище София, както и да сърфирате онлайн.

 

Нашите ценности са да сме открити и честни с всеки един от вас и за това може да промените тези настройки, когато пожелаете.

 

www.sofia-airport.eu може да съхранява на устройството ви бисквитка, която съдържа информация на какъв език предпочита да ползва сайта.

 

Вижте какви бисквитки използва www.sofia-airport.eu

 

„Бисквитки“, които изпращат информация към други компании – бисквитки, които са поставени на сайта на Летище София от партньори (например Facebook или рекламодатели). Те могат да използват данните, събрани от тези „бисквитки“ за анонимно насочена реклама към потребителя, включително и на други уебсайтове, възоснова на потребителско посещение на сайта на летище София. Например, ако бъде използвана социална апликация (напр. иконата на Facebook) на сайта на летище София, тя ще запише потребителското „споделяне“ или „харесване“, а Facebook (като лице, поставило „бисквитката“) ще събере данните.

 

Браузърите, с които се отваря уебсайта на Летище София, позволяват изтриване на всички „бисквитки“ по всяко време. За да бъде направено това, всеки потребител може да се обърне към помощните функции на съответния браузър. Изтриването на бисквитки може да доведе до това отделни функции на уебсайта на летище София вече да не бъдат достъпни за потребителя.

 

Всяка употреба на данни от полетно разписание или друга информация от сайта без изрично-писмено разрешение на „СОФ Кънект“ АД, е забранена!„СОФ Кънект“ АД не носи отговорност за разпространението и употребата на данни от полетното разписание в средствата за масова информация и интернет, извършено от трети лица с търговска цел, без изрично писмено разрешение.

 

„СОФ Кънект“ АД. Всички права запазени.