Важна информация
На вниманието на всички пътуващи
Ковид лаборатории
На вниманието на всички пътуващи
2022-02-01 00:00

Уведомяваме пътници и посетители на летище София, че от 1 май 2022 г. се променят цените за паркиране на двата обществени паркинга на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София. Подробности можете да видите тук.

Ниво B1/ -1 на обществения паркинг на Терминал 2 е временно затворено. Останалите парконива са на Ваше разположение. Като се извиняваме за причиненото неудобство, молим за спазване на въведената на място организация при ползване на паркинга.

От 1-ви май 2022 г. отпадат свързаните с COVID-19 ограничителните мерки при пристигане от чужбина.

Информация за възможностите за пътуване в различните държави може да намерите на сайта на Министерство на външните работи на Република България.

Всички пристигащи полети между 20:00-08:00 ч., ще се обслужват само на Терминал 2. Това ще улесни по-бързата обработка на документите и преминаването на пътниците. Промяна няма да има за полетите, кацащи по разписание преди 20:00 часа на Терминал 1, за да се избегне неудобството за пътуващите и техните посрещачи. Всички бизнес полети, независимо от времето на кацане, продължават да се обслужват на Терминал 1.

 

Ковид лаборатории

За удобство на пътуващите на Терминал 1 и Терминал 2 в обществените зони са разкрити лаборатории за тестване за COVID-19, които издават необходимите за пътуване здравни сертификати.

Резултатът от PCR теста е готов в рамките на 2 часа, а от антигенния тест за 20 минути. Услугите са достъпни не само за пристигащи и заминаващи, а и за всички граждани.

За контакт:

СДМЛ „КАНДИЛАРОВ“

+359 884 884936 – Терминал 1

+359 882 607010 – Терминал 2

ЛАБОРАТОРИЯ „ГЕНИКА“

+359 700 20 442 – Терминал 2

„СОФ Кънект“ АД търси да назначи „ЕКСПЕРТ ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА РАБОТА“ в екипа на сектор „ ЗБУТ“ към Дирекция „Човешки ресурси, администрация и социални дейности”

 

Основната роля на „Експерт, здравословни и безопасни условия на работа“ e да организира и координира дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

 

ОТГОВОРНОСТИ:

 • Подпомага Изпълнителния директор по организацията и координацията на цялостната дейност по осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
 • Консултира и подпомага длъжностните лица по прилагане на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд;
 • Осъществява контрол от името на Изпълнителния директор за спазване на нормите и изискванията на законодателството и за изпълнението на задълженията на работниците и служителите;
 • Участва в процесите на вътрешно одитиране и цялостна поддръжка на документацията по ISO 45001;
 • При констатирани нарушения предписва мерки на съответните длъжностни лица за отстраняване на нарушенията, информира Изпълнителния директор и предлага съответни мерки, включително и за налагане на санкции;
 • Организира и участва в разработването на фирмените нормативни актове за безопасност и здраве при работа;
 • Разработва проекти, планове, програми, инструкции, заповеди и др. по въпросите, свързани с безопасните и здравословни условия на труд;
 • Организира и участва при изготвянето на оценки и становища относно съответствието с изискванията за безопасност и здраве при работа на проекти и при въвеждането в експлоатация на обекти, производства, технологии, работно оборудване и работните места;
 • Провежда инструктажи на работниците и служителите от дружеството и на такива от други фирми, осъществяващи дейност на територията на дружеството.

 

ИЗИСКВАНИЯ:

 • Минимум бакалавърска степен с техническа специалност;
 • Минимум 3 години професионален опит на подобна позиция;
 • Задълбочено познаване на трудовото законодателство и законодателството за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Кодекс на труда; Закон за здравословни и безопасни условия на труд и свързаните нормативни актове; Закон за здравето; Закон за техническите изисквания към продуктите; Нормативни актове за съоръжения с повишена опасност и др. подзаконови нормативни актове, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд);
 • Отлична компютърна грамотност /Word, Excel, Outlook и др./
 • Владеенето на английски език е предимство;
 • Сертификати от обучения за придобиване на квалификация по ЗБУТ също е предимство;
 • Умения за анализ и бързо решаване на проблеми, отговорност, организираност, инициативност;
 • Умения за работа в екип и ефективно взаимодействие с всички служители на компанията независимо от позицията им.

 

НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ:

 • Възможност за работа в динамична компания в екип от професионалисти;
 • Атрактивно възнаграждение с допълнителни придобивки;
 • Интересна и предизвикателна работа в сплотен екип;
 • Отлични възможности за обучение и професионално развитие.

Ако разпознавате себе си в горепосочените изисквания, кандидатствайте с актуална автобиография и мотивационно писмо на [email protected]

Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на събеседване. Офисите ни се намират на Терминал 1.

Предоставените от Ваша страна лични данни ще се обработват електронно и ще се използват само за целите на подбора за обявената позиция.

 

 

„СОФ Кънект“ АД  Ви информира, че е администратор на лични данни. 

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат обработвани за постигане на законово позволени цели, свързани с извършване на подбора и евентуалното, бъдещо учредяване на трудово правоотношение, както и за реализиране на законните интереси на администратора на личните данни.  „СОФ Кънект“ АД поема задължение да събира, обработва, съхранява и използва доброволно предоставените лични данни в рамките на законово уредените срокове, като гарантира тяхната сигурност и опазване в тайна от трети лица.

Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „СОФ Кънект“ АД може да предоставя личните Ви данни на държавни, общински органи и институции, банки, търговски дружества, юридически и физически лица, когато има такова задължение по силата на специална законова разпоредба, когато това е необходимо за реализиране на Вашите права и законни интереси като участник в подбора, както и когато това е необходимо за реализиране на законните права и интереси на „СОФ Кънект“ АД. Информираме Ви и Вие се съгласявате, че „СОФ Кънект“ АД  може да предоставя личните Ви данни на юридически и физически лица, на които при стриктно спазване на сигурността на личните данни са възложени дейности по реализиране на подбора и по евентуалното бъдещо учредяване на трудово правоотношение.

Информираме Ви, че при спазване на вътрешните правила на „СОФ Кънект“ АД имате право на достъп и право на коригиране на Вашите лични данни, право да бъдете заличени, както и имате право да възразите срещу обработването, предоставянето и разкриването на Вашите лични данни за различни от посочените цели.