Важна информация
На вниманието на всички пътуващи
Ковид лаборатории
На вниманието на всички пътуващи
2022-02-01 00:00

Уведомяваме пътници и посетители на летище София, че от 1 май 2022 г. се променят цените за паркиране на двата обществени паркинга на Терминал 1 и Терминал 2 на летище София. Подробности можете да видите тук.

Ниво B1/ -1 на обществения паркинг на Терминал 2 е временно затворено. Останалите парконива са на Ваше разположение. Като се извиняваме за причиненото неудобство, молим за спазване на въведената на място организация при ползване на паркинга.

От 1-ви май 2022 г. отпадат свързаните с COVID-19 ограничителните мерки при пристигане от чужбина.

Информация за възможностите за пътуване в различните държави може да намерите на сайта на Министерство на външните работи на Република България.

Всички пристигащи полети между 20:00-08:00 ч., ще се обслужват само на Терминал 2. Това ще улесни по-бързата обработка на документите и преминаването на пътниците. Промяна няма да има за полетите, кацащи по разписание преди 20:00 часа на Терминал 1, за да се избегне неудобството за пътуващите и техните посрещачи. Всички бизнес полети, независимо от времето на кацане, продължават да се обслужват на Терминал 1.

 

Ковид лаборатории

За удобство на пътуващите на Терминал 1 и Терминал 2 в обществените зони са разкрити лаборатории за тестване за COVID-19, които издават необходимите за пътуване здравни сертификати.

Резултатът от PCR теста е готов в рамките на 2 часа, а от антигенния тест за 20 минути. Услугите са достъпни не само за пристигащи и заминаващи, а и за всички граждани.

За контакт:

СДМЛ „КАНДИЛАРОВ“

+359 884 884936 – Терминал 1

+359 882 607010 – Терминал 2

ЛАБОРАТОРИЯ „ГЕНИКА“

+359 700 20 442 – Терминал 2

За авиокомпании

Безопасност и сигурност

Безопасност и сигурност

Авиационна сигурност

Издаване на временни пропуски от „СОФ Кънект“ АД:

I. За издаване на временен пропуск БЕЗ придружител „СОФ Кънект“ АД изисква:
 1. Валиден спесимен на заявителя -спесимените се актуализират ежегодно в срок до 31 януари, както и при промяна на упоменатите в тях лица.
 2. Придружително писмо, съдържащо информация за основанието за издаване на пропуск, каква дейност ще извършва лицето или превозното средство и къде в зоните за сигурност ще бъде извършвана дейността;
 3. Таблица по образец, попълнена и заверена от представляващия физическото или юридическо лице – 2 екземпляра- тук
 4. Попълнено заявление за издаване на временен пропуск, разпечатано двустранно (при издаване на пропуска);
 5. Документ за заплатена такса по чл. 117 от Тарифа №5 на МТС;
 6. Протокол от преминато обучение „Информираност“ или при валидно обучение, заверена инструктажна бланка. За обучение или заверка на инструктаж, служител за контакти отдел АУЦ тел. (+359) 2 937 3645.

 

II. За издаване на временен пропуск С придружител „СОФ Кънект“ АД изисква:
 • Валиден спесимен на заявителя -спесимените се актуализират ежегодно в срок до 31 януари, както и при промяна на упоменатите в тях лица.;
 • Придружително писмо, съдържащо информация за основанието за издаване на пропуск, каква дейност ще извършва лицето или превозното средство и къде в зоните за сигурност ще бъде извършвана дейността;
 • Попълнено заявление за издаване на временен пропуск, разпечатано двустранно (към придружителното писмо);
 • Документ за заплатена такса по чл. 117 от Тарифа №5 на МТС.

Заявления

Заявление за издаване на временен пропуск на лице с придружител

msword | 1 MB

Изтегли
Заявление за издаване на временен пропуск на лице без придружител

msword | 1 MB

Изтегли
Заявление за издаване на временен пропуск на МПС

msword | 172 KB

Изтегли

Авиационна безопастност

Организация на операциите

Задължението за организация, управление и контрол на операциите на територията на Летище София има Летищния оператор. Взаимоотношенията му с всички други авиационни оператори, оператори по наземно обслужване и други организации са регламентирани с помощта на оперативни правила,процедури и инструкции, съобразени с разпоредбите на „Закона за гражданското въздухоплаване” и действащите наредби.

 1. Процедура за ползване на места за престой и паркиране на транспортни средства, самолетообслужващи средства и инвентар в летателното поле на летище София– тук
 2. Процедура за получаване на разрешение за управление на транспортни средства и самолетообслужваща техника в летателното поле на Летище София – тук
 3. Инструкция за реда за извършване на антиобледенителна обработка на ВС на Летище София – тук
 4. Процедура за ползване на Зони за дългосрочен престой на ВС на Летище София – тук

Безопастност в летателното поле

 1. Правила за безопасност на наземното движение на територията на Летище София изд.29.12. 2020г. – тук
 2. Процедура за безопасност при НО в неблагоприятни атмосферни условия на Летище София – тук;
 3. Инструкция за провеждане на полети в условия на намалена видимост на ЛС –тук
 4. Процедура за теглене на въздухоплавателни средства в работната площ на летище София тук